Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dezinfekciona sredstva

voda2voda1DEMINERALIZOVANA VODA
DEMINERALIZOVANA VODA - koristi se u domaćinstvu i industriji.Služi za punjenje pegli na paru, akumulatora, hladnjaka automobila, razblaživanje antifriza u sistemu za hlađenje. Pri korišćenje ne stvara kamenac.
1000 ml.; PET; transportno pakovanje 12 komada.

 

dezinsolDEZINSOL 5%
DEZINSOL 5% - rastvor za dezinfekciju, katjon aktivan dezinficijents, koji na mikroorganizme deluje deniturirajući njihove belančevine. Uspešno deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije.
Upotrebljava se u medicini za dezinfekciju ruku, instrumenata i radnih površina, ledirane kože, za ispiranje i slične aplikacije. Takođe se upotrebljava u širokom opsegu opšte primene ( dezinfekciju sanitarnih uređaja i prostora, podova, zidova, podnih površina, hladnjaka, javnih prevoznih sredstava i drugo.)
1000 ml; PE ; transportno pakovanje 12 komada.

varikinaVAREKINA
VAREKINA -sredstvo za dezinfekciju i beljenje rublja.
1000 ml. ; PE; transportno pakovanje 12 komada.

 

 

sonaSONA KISELINA za domaćinstvo
SONA KISELINA za domaćinstvo - rastvor hlorovodonične kiseline.
1000 ml; PE; transportno pakovanje 12 komada.

 

 

ŠtampaEl. pošta